CSR MARKETING

SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU

CSR – Będąc liderem w swojej branży każda firma powinna rozwijać wrażliwość społeczną. Troszczyć się o to, by sukces budowany codzienną pracą powstawał w sposób etyczny i odpowiedzialny wobec interesariuszy i otoczenia, na które wpływamy prowadząc swoją działalność. Prowadzenie Kampanii powinno być wsparte odpowiednimi działaniami marketingowym, aby były skuteczne.

OUTSOURCINGMARKETING.EU

MARKETING CSR

Współpraca z naszą agencją przyczyni się do:

 • Wzrostu widoczności Twoich prowadzonych akcji wśród potencjalny odbiorców i sponsorów.
 • Zwiększenia liczby odbiorców.
 • Promocji wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie.
 • Poprawienia reputacji oraz zaufania i lojalności klientów.
 • Wykreowania pozytywnej identyfikacji marki.
 • Lepszego zarządzania prowadzonymi projektami w ramach  CSR.
 • Budowy wizerunku lidera CSR.

DLA KOGO CSR?

Nasza oferta marketingu CSR jest dedykowana dla:

 • Przedsiębiorcom 
 • Organizacjom państwowym i lokalnym
 • Fundacjom
 • Stowarzyszeniom

Zapewniamy działania przynoszące efekty każdej firmie w Polsce i Europie. 

Oferujemy usługi ogólnopolskim, jak i lokalnym podmiotom. Odpowiednio dobieramy narzędzia do wymagań klienta.

0
zrealizowanych projektów
0
lat na rynku
0
projekty w 2021
0
klientów poleca nas innym!

O społecznej odpowiedzialności biznesu na poważnie zaczęto mówić i zauważać w latach sześćdziesiątych XX wieku, w czasie niepokojów, kiedy oskarżano przedsiębiorstwa o spowodowanie problemów społecznych oraz żądano ich rozwiązania. To właśnie w epoce hippisów kontestujących kapitalizm i globalizację firmy zaczęły rozwijać działania, które dziś nazywamy CSR -em. Wbrew temu, co powszechnie się sądzi i z czym kojarzy się Społeczna Odpowiedzialność Biznesu, nie chodzi tutaj o działania charytatywne.

Odpowiedzialność społeczna biznesu zakłada bowiem racjonalne zarządzanie przedsiębiorstwem i majątkiem, z poszanowaniem praw obywateli i zasad współżycia społecznego. Na kanwie takiego podejścia już w latach 70. XX wieku powstały m.in. banki czy firmy ubezpieczeniowe, które rozpoczęły zarządzanie majątkiem pozostałych grup społecznych, na ich wyraźne przyzwolenie.

OUTSOURCINGMARKETING.EU

  KONTAKT