CREATIVE BUSINESS

Lobbying to zorganizowane działania jednostek lub grup osób, nawiązujących kontakt z politykami i urzędnikami w celu wywierania wpływu na procesy decyzyjne oraz uzyskanie dostępu do informacji. Jest dwukierunkową komunikacją między otoczeniem społecznym a przedstawicielami władzy. Celem lobbyingu jest przekazanie decydentom pełnych, rzetelnych i prawdziwych informacji, mogących pomóc w podjęciu korzystnej dla organizacji decyzji. Lobbying, jako instrument public relations, – nawiązuje i podtrzymuje dobre relacje z władzą państwową, rządem oraz parlamentem w celu wpływania na proces ustawodawczy i regulacje prawne.

OUTSOURCINGMARKETING.EU

LOBBING I PUBLIC AFFEIRS

Współpraca z naszą agencją przyczyni się do:

 • diagnozowanie potrzeb i  preferencji konsumenckich (insighty konsumenckie);
 • badania produktowe konceptów i prototypów (badania sensoryczne);
 • badania konceptów reklamowych, w tym – opakowań i reklam (story boardy/stilomatiki);
 • badania reakcji na kampanie reklamowe;
 • badania świadomości marki;
 • badania segmentacyjne;
 • ilościowe badania sensoryczne (Central Location Test);
 • pomiary obecności produktów w mediach, w tym – społecznościowych.

DLA KOGO?

Nasza oferta lobbingu i public affeirs  jest dedykowana dla:

 • przemysłu,
 • budownictwa,
 • rolnictwa,
 • leśnictwo,
 • transport,
 • łączność,
 • handel,
 • gospodarki mieszkaniowej,
 • nauki i rozwój techniki,
 • finansów i ubezpieczeń,
 • organizacji politycznych,

Zapewniamy działania przynoszące efekty każdej firmy  w Polsce i Europie. 

Oferujemy usługi ogólnopolskim, jak i międzynarodowym koncernom. Odpowiednio dobieramy narzędzia do wymagań klienta.

0
zrealizowanych projektów
0
lat na rynku
0
projektów w 2021
0
klientów poleca nas innym!