Specyfikacja rozliczenie godzinowego

Rozliczenie godzinowe dla usług doradczych:

  • Naliczana jest każda rozpoczęta godziny pracy specjalisty.
  • Po zakończeniu prac do klienta jest przesyłana informacja o czasie poświęconym na wykonanie zadania. 
  • Niewykorzystane godziny z pakietu pozostają na koncie klienta przez  3 lata od złożenia zamówienia (data na fakturze VAT). Po upływie 36 miesięcy niewykorzystane godziny tracą ważność (opłata za niewykorzystane godziny nie podlega zwrotowi). W przypadku zmiany cennika, godziny są przeliczane wg aktualnie obowiązującego cennika.